חינוך ושמירת טבע

הים על תושביו הרבים, ריתק וסקרן את בני האדם מאז ומעולם. סקרנות זו הובילה ומובילה אותנו לחיפוש נרחב אחר ידע והבנה מעמיקה יותר של סביבה ייחודית וחשובה זו.

"כי בסופו של דבר, נשמר רק את אשר נאהב. נאהב רק את אשר נבין. נבין רק את אשר נלמד" (ב. דיום)

הכר את סביבתך

 יונקים ימיים כשגרירי הסביבה הימית

היונקים הימיים הנמצאים באזורינו , האגן המזרחי של הים התיכון, הם רק חלק מהמינים הימיים הנפגעים מהלחץ ההולך וגובר על הסביבה הימית:

1. הזרמת שפכים

2. זיהום אטמוספרי וזיהום שמקורו בדלק

3. זיהום חופי הים באשפה

4. דייג

5. פיתוח

מחמל"י לוקחת חלק בפעילויות שונות  הנוגעות לחינוך לשמירה על הסביבה הימית בכלל והעברת מידע על יונקים ימיים בפרט:

1.      השתתפות בימים ירוקים תוך הצגת המחקרים הנערכים במחמל"י ומידע כללי על יונקים ימיים.

2.      הפקת דפי מידע בנושא מיני היונקים הימיים הנפוצים באזורינו.

3.      הרצאות מלוות בווידיאו ושקופיות.

4.      ימים מרוכזים לבתי-ספר כולל הרצאה והפעלות המחשה לתלמידים שהשתתפו בהרצאה, בנושאים שונים הקשורים ליונקים הימיים ולסביבה הימית.

לבירורים בנושא הרצאות וסוגים שונים של פעילויות על יונקים ימיים, ניתן ליצור קשר עם רפאלה בביש.

דוגמא לפעילות חינוכית בשילוב מחמל"י מהעת האחרונה.