מחקר חופי

מחקר זה מתמקד בהחפות (גופות, או פרטים במצב סופני שנשטפו/הגיעו לחוף). מעבר לזיהוי המין, קיים עושר של מידע שניתן להפיק מההחפה:
1. תפוצה - מיקום ההחפה של פרטים שהגיעו בעודם בחיים, או במצב מאוד טרי, או שנלכדו ברשת עמידה ליד החוף, מספק מידע על תפוצת המין. גופות במצב ריקבון, יתכן שנסחפו תקופה ארוכה, ממקומות רחוקים.
2. עונתיות - תאריכי ההחפות יכולים לרמוז על עונתיות בתפוצה, על גורמים עונתיים לתמותה ועוד. (הכל בהנחה שהדיווח על ההחפות הוא מלא ולא תלוי -   עונה).
3. קביעת זוויג, גיל, משקל, עובי שכבת השומן התת-עורית ומידות פיזיות של הגופה מספקות בסיס נתונים ממנו ניתן לבנות עקומי גדילה (אורך כפונקציה  של גיל) לשני הזוויגים, לבדוק האם לאוכלוסייה המקומית (או לתת-אוכלוסיות בתוכה) יש מאפיינים צורניים ייחודיים אשר ירמזו על בידוד גנטי, להעריך מצב תזונתי כללי של פרטים ושל האוכלוסייה כולה וכן להפיק התפלגות של התמותה לפי גילאים.
קביעת הזוויג ויתר המדידות בגופות טריות הן פשוטות. קביעת הגיל המדויק מחייבת עקירת שן, חיתוכה לאורך וצביעת החתך וספירת "שכבות גדילה שנתיות" הנגלות בחתך (בדומה לטבעות גדילה שנתיות בחתך רוחב של גזע עץ).
4. דגימת רקמות לחתימה גנטית, להרכב איזוטופים יציבים (אשר ביחד עם הרכב האיזוטופים של פריטי טרף פוטנציאלים, מספקים מידע על יחסי טורף-נטרף) ולרמות מזהמים כמו מתכות כבדות וחומרי הדברה.
5. בירור סיבת מוות, הן מהסתכלות חיצונית והן מנתיחה מדוקדקת. בעיקר יש ניסיון לאתר סיבות מוות מעשה-ידי-אדם, אם במישרין (לכידות בלתי מכוונות בציוד דייג), פגיעות הדף וכו' או בעקיפין (כמו דלקות וירליות עקב החלשת מע' החיסון ע"י מזהמים או סתימת הקיבה ע"י פסולת פלסטיק).

חזרה