חקר התנהגות דולפין - אדם ודולפין - דולפין

 

מחקר רב-שנתי על דגמי התנהגות דולפין בודד-אדם של הדולפינה החברותית הבודדת "הולי:מנואיבה מבוצע במסגרת לימודי תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ע"י עוז גופמן. המחקר מבוסס על ניתוח התנהגותי של סרטי וידאו תת-מימיים בעזרת מחשב ותוכנות לעיבוד דפוסי התנהגות. חומרי הוידאו שנעשה בהם שימוש במחקר מתעדים את התנהגות הדולפינה כלפי שחיינים. המחקר בוחן הבדלים כמותיים ואיכותיים בהתנהגות דולפין בר. (הדולפינה אינה מאולפת ונוכחותה בקרבת החוף היא מיוזמתה) - אדם לבין הידוע מהספרות על התנהגות דולפין - דולפין בטבע. ההתנהגות מאופיינת באמצעות ניתוח שרשרות וקטגוריות התנהגות. דפוסי ההתנהגות של הדולפינן (בדומה לדפוסי התנהגות של כל בעל חיים אחר) מתועדות במילון התנהגותי (אתוגרם) הכולל תיאור מילולי קצר וציור סכימטי של התנהגות הדולפין/ים במרחב. האתוגרם שנעשה בו שימוש במחקר, מתבסס על מספר מחקרים קודמים בעולם שעסקו ברפרטואר  דפוסי התנהגות דולפין-דולפין בלהקות בר.

כמו כן נבחנת השתנות דגמי ההתנהגות עם משך השהות החברתית, עם המצב הרביתי של החיה- מחזורי הריון (משנת 1993 היו 3 המלטות בתקופת החברותיות), עם אופי השחיין מולו היא מתנהגת זכר/נקבה, בדואי/קווקזי, מוכר/זר, עם מספר השחיינים במים ועם נוכחות "חברי להקה קרובים" מבין מספר בדואים המצויים איתה בקשר יומי הדוק - "מאמנים". קשר דולפין בודד-אדם זה נבנה בהדרגה ומאחר שמדובר בתופעה ידועה ואוניברסלית, החוזרת על  עצמה החל משחר ההיסטוריה ועד היום בכל העולם, חשיבות המחקר לאורך זמן הינה גדולה.

נמצא שהרוב המכריע של דפוסי ההתנהגויות שנצפו במחקר אינם ייחודיים ושמדובר בהתנהגות של דולפין - דולפין המתאימה את עצמה לשחייה משותפת עם בני אדם. נצפו מספר התנהגויות מצד השחיינים העלולות לגרור תוקפנות או רתיעה מצד החיה. הבנת קטגוריות ההתנהגויות השונות כפי שנצפו אצל הדולפינים הבודדים החברתיים, מסייעת להבנת הצרכים וההעדפות בתכניות שחייה משותפת, ללא מדריך, עם דולפינים חברותיים וגם עם דולפינים בשבי  או בטבע ולהוצאת הנחיות התנהגות אשר תפחתנה סיכון הנגרם לשני הצדדים.

 

חזרה