דייג

 

יבול הדגה בים התיכון מגיע לכ - 800,000 טון דגים לשנה, המהווים כ-1% מייצור הדגה בעולם. באזורים רבים יש ירידה משמעותית ביותר בייצור הדגה כתוצאה מניצול יתר ודיג בלתי מבוקר. מעריכים שכמות דיג המכמורת ירדה בכ - 40% לעומת שנת 1980, תוצאה של דיג העולה באופן משמעותי על יכולת הייצור וההתחדשות של אוכלוסיית הדגים והרס בתי הגידול.

היונקים הימיים מתחרים עם הדייגים על שלל הדייג המועט ולפעמים נפצעים ואף מתים כתוצאה מהסתבכות בציוד דייג.

תיבת טקסט: דולפין שנתפס בחבל אבטחת רשת של ספינת דייג

 

 

חזרה