מחקרי ים פתוח

מחקר זה מתמקד בתצפיות על לוויתנאים חיים בים.
1. רישום תצפיות על מינים מגורמים מדווחים בחוף ובים - דיווחים מתקבלים ממצילים ומגולשים, מיכטונרים, סירות שיטור אזרחי וצבאי, סירות פיקוח ימי וספינות מכמורת. במידה ומומחה המסוגל לזהות בוודאות את המין אינו נוכח או אינו מוזנק לאתר ובמידה ואין עדות מצולמת המאפשרת את זיהוי המין, נעשה ניסיון לזיהוי ע"י תחקור מדוקדק, הכולל לעיתים התבוננות במגדיר מינים. בכל מקרה נלקחות הקואורדינאטות הגיאוגרפיות המדויקות של התצפית, או בהעדרן, המרחק האנכי מנקודת ציון על החוף. למרות שהתצפיות הן אנקדוטליות, הרי שאיסופן לאורך זמן והעלתן על מפה ימית ו/או מפה בטימטרית (הכוללת את מתאר קרקעית הים) מאפשרת להעריך תפוצת מינים, אזורים של ריכוז תצפיות העשויים לרמז על מוקדי תזונה מועדפים וחפיפה אפשרית בין ריכוזי תצפיות לתוויי קרקעית כמו סלעים, קניונים תת-מימיים וכדומה. לדיווחים על תצפיות של יונקים ימיים - מנכ"ל מחמל"י - עוז גופמן: 050-6241663 . ניתן להוריד מסמך המתאר את הנתונים אותם אנו אוספים.


2. סקרים יזומים - עד כה, מחמל"י לא בצע סקרים שיטתיים וכמותיים המאפשרים הערכות של גודל אוכלוסיה. סקרים כאלה דורשים או טיסה או ספינה בעלת פלטפורמה גבוהה השטה במסלול הנותן כיסוי שיטתי של השטח. במקומם, מחמל"י יוזם סקרים חצי - יומיים של מספר שעות (לרוב שעות הבוקר) המתבססים על סירת מחקר חצי קשיחה (מדגם זודיאק) באורך 6 מ' ועם צוות של עד 6 איש - תרומת פרויקט "לטבע נולד" של "תנובה" ו"החברה להגנת הטבע" ועל יכטות של מועדון השיט "שיא - גל"., כמו כן מתבצעים סקרים אופורטוניסטים על גבי יאכטות פרטיות במסגרת שיתופי פעולה אישיים עם מחמל"י. במסגרת הסקר  יוצאים לגזרות מוגבלות של ים, למרחק של עד 6 מיל ימי מהחוף ובמסלולים אקראיים, עם חבירה לכל ספינת מכמורת המצויה בגזרה (זאת בשל היותה נקודת משיכה לדולפיננים, עד כה המין היחידי הנצפה בסקרים הללו). הנתונים הנאספים הם תיעוד גיאוגרפי מדויק של המסלול כולו ושל התצפיות, גודל הלהקה והרכבה, קטגוריות התנהגות כלליות שלה (תנועה, מנוחה, משחק, טריפה וכו') צילום מזהה של סנפיר הגב של הפרטים קישור לתמונה ולאחרונה הקלטה תת-מימית של קולות חברי הלהקה. המוצרים הסופיים של סקרים אלה הם מפות תפוצה, דגמי ניצול השטח וקטלוגים מצולמים (ואולי גם חתימות אקוסטיים) של פרטים. אינפורמציה נגזרת היא של טווחי מחיה ונאמנות טריטוריאלית של פרטים, קביעות/נזילות הרכב הלהקות, דרגות קשר בין פרטים וכיוצא באלה.

חזרה