חקר הדולפינה החברותית הבודדת בנועייבה, סיני

מחקר רב-שנתי על דגמי התנהגות דולפין-אדם של הדולפינה החברותית הבודדת "הולי/אולין" מנועייבה מבוצע במסגרת לימודי תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ע"י עוז גופמן. המחקר מבוסס על ניתוח סרטי וידאו תת-מימיים המתעדים את התנהגות הדולפינה כלפי שחיינים. המחקר בוחן הבדלים בהתנהגות דולפין בר-אדם (הדולפינה אינה מאולפת ונוכחותה בקרבת החוף היא מיוזמתה) לבין התנהגות דולפי-דולפין בטבע. כמו כן נבחנת השתנות דגמי ההתנהגות עם משך השהות החברתית, עם המצב הרבייתי של החיה (היו 3 המלטות בתקופת החברותיות), עם אופי השחיין מולו היא מתנהגת (זכר/נקבה, בדואי/קווקזי, מוכר/זר), עם מספר השחיינים במים ועם נוכחות "חברי להקה קרובים" מבין שני הבדואים המצויים איתה בקשר יומי הדוק.
 
המחקר מנסה, באמצעות ניתוח שרשרות התנהגות לאפיין את ההתנהגות האנושית העלולה לגרור תוקפנות או רתיעה מצד החיה, על מנת להוציא הנחיות להתנהגות שחיינים עם דולפינים חברותיים וגם עם דולפינים בתכניות שחייה עם חיות בשבי ובטבע, אשר תפחית סיכון לשני הצדדים

חזרה